Ramon NAVARRA MESTRE

Head of Global Agricultural Research Station at BASF. R&D Digitalisation, Limburgerhof

Postgraduate studies in France, 1993

Neix a L'Ametlla del Montsec (Lleida) en el 1969. Enginyer agrònom (Universitat de Lleida, 1993) i Master d'administració d'empreses agro-alimentaries (École Supérieure d'Agriculture de Purpan, Toulouse, 1994). Des del 1998 treballa a la divisió de Crop Protection de BASF, ocupant diferents posicions en marketing, investigació i digitalització a Espanya i Alemanya.

Ramon's fellowship

Postgraduate studies in France, 1993

Studies pursued with the fellowship

Administración de Empresas

Type of studies

Master degree or equivalent

Host university or research centre

École Supérieure d’Agriculture de Purpan, Toulouse

Speciality of studies pursued with the fellowship

Business administration and management

Home university

Universitat de Lleida

Home speciality

Agricultural engineering and technology