Míriam Juan-Torres González

Sant Cugat del Vallès

United States, 2013

Neix a Barcelona el 1991. Es gradua al Batxillerat amb un 9.9 i obté la Distinció a les Proves d'Accés a la Universitat per la Generalitat de Catalunya. Inicia la Llicenciatura en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2009 i la finalitza al 2013 amb Premi Extraordinari de final de carrera. Durant els seus estudis en Dret, s'especialitza en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. S'implica en l'associació de Relacions Internacionals de la UAB, amb la qual participa en Models de Nacions Unides arreu del món. A l'any 2012 n'esdevé la presidenta. Durant el darrer any de carrera obté una Beca de Col·laboració pel Ministeri d'Educació per a col·laborar amb l'àrea de Dret Internacional Públic de la UAB. Parla amb fluïdesa el català, el castellà i l'anglès. Estudia alemany a la Deutsche Akademie i francés de forma autodidacta. 

THE FELLOWSHIP FOR MÍRIAM

Application period

United States, 2013

Host university or research centre

Yale University, New Haven, CT

Studies pursued with the fellowship

Global Affairs

Type of studies

Master degree or equivalent

Speciality of studies pursued with the fellowship

International relations

Home university

Universitat Autònoma de Barcelona

Home speciality

General law