Pol Guasch Arcas

Estudiant al King's College de Londres, Tarragona

Reino Unido, 2020

Pol Guasch es va formar en Estudis Literaris (UB), és màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals (UB) i en el Programa d’Estudis Independents del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Ha estat professor associat de literatura i crítica de la cultura a la UB i actualment investiga sobre teoria i literatura contemporànies al King’s College de Londres, amb una beca de la Fundació La Caixa. És autor dels llibres de poesia Tanta gana (Premi Francesc Garriga 2018) i La part del foc (Premi López-Picó 2020), i de la novel·la Napalm al cor (Premi Llibres Anagrama 2021).

LA BECA DE POL

Convocatoria

Reino Unido, 2020

Universidad o centro de destino

King's College, University of London

Estudios cursados con la beca

Contemporary Literature, Culture & Theory MA

Tipo de estudio

Máster o equivalente

Especialidad de los estudios cursados con la beca

Literatura

Universidad de origen

Universitat de Barcelona

Especialidad de origen

Literatura

NOTICIAS SOBRE POL

15 September 2021

Novelas que sacuden y traducciones que enamoran

Leer más >