Esther BELVIS PONS

Co-fundadora The Social Vim Collective, Barcelona

Reino Unido, 2008

Co-fundadora de The Social Vim Collective, un estudi dedicat a generar històries de canvi social a través de la creació de productes analògics i digitals. Ajudem a fundacions, think tanks, organitzacions sense ànim de lucre, centres d'innovació i universitats a afrontar amb èxit els reptes de la nostra societat centrant-nos en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

LA BECA DE ESTHER

Convocatoria

Reino Unido, 2008

Universidad o centro de destino

University of Warwick

Estudios cursados con la beca

Ciencias Teatrales

Tipo de estudio

Estancia de investigación

Especialidad de los estudios cursados con la beca

Artes escénicas

Universidad de origen

Universitat Autònoma de Barcelona

Especialidad de origen

Pedagogía